Irodai Nyitvatartás

 

Irodai ügyfélfogadás:

 Hétfő-töl - Péntek-ig du. 16.00-20.0016.00-20.00 ig.

Budapest. 1074., Hárfa.u. 24. Az iroda utcai bejáratról nyílik.

Elözetes telefonos egyeztetés szükséges.Tel: 06 31 781 4064

Felhívás!

Tájékoztató Felhívás

A Jogállamért Egyesület elkezdte tevékenységét, az úgynevezett „devizalapon nyilvántartott ” ingatlan fedezettel biztosított kölcsönfedezetek, kölcsönszerződések tárgyában, devizaalapú hiteltartozásának forint tartozása tekintetében a 2014. évi LXXXXXVII. törvény 15 §-a alapján hitelszámlán nyilvántartott lakossági devizaalapú, ingatlan fedezettel biztosított kölcsönszerződése tárgyában, a forintosítási és elszámolási jogszabályok, valamint a MNB idevonatkozó rendelkezései alapján az elszámolási levél megbízó által történt kézhezvételétől számított 30 napon belül a banki elszámolás el nem fogadásáról szóló nyilatkozatot elkészíteni, és a banknak visszaküldeni. Amennyiben az illetékes pénzintézet a megbízó elutasító nyilatkozatában foglaltakat nem fogadja el, úgy a megbízott ezennel jogosult, és köteles valamennyi, erre illetékes fórumon a megbízó érdekében, a törvény által megadott határidőn belül a beadványokat a megbízó érdekében benyújtani.

Végső esetben megbízó tudomásul veszi, hogy nem peres eljárás megindítására kerülhet s sor az illetékes pénzintézettel szemben jogainak az érvényesítése érdekében.

Megbízó ezennel a megbízottat megbízza azzal is, hogy valamennyi magyarországi igényérvénye érvényesítési kezdeményezésének befejeződésétől számított legkésőbb hat hónapon belül az Emberi Jogok Európai Bíróságánál a megbízott a nevében és megbízásából beadványt nyújtson be az érdekében.