UA-64829214-1

 

                                                 

     További eredményes működésünkhöz segítségre, adományokra van szükségünk.

2.§ A TEVÉKENYSÉG CÉLJA és ALAPELVEI
2.1. A Jogállamért Egyesület tevékenységének célja, hogy érvényre juttassa az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített emberi alapjogok hatékony érvényesülését az Európai Unió országainak területén.
2.2. A Jogállamért Egyesület tevékenységének célja, továbbá az Európai Uniós szerződésen biztosított emberi és szociális jogok védelme.
2.3. Az Egyesület célja továbbá, hogy ellássa a 2.2. és 2.3. pontban foglalt jogok sérelmét szenvedett magánszemélyek érdekvédelmét.
2.4. Az Egyesület célja, hogy elősegítse a környezetvédelem ügyének érvényesülését.
2.5. Az Egyesület célja, hogy fejlessze és bővítse a magyar-svéd kulturális kapcsolatokat.
Jelenleg az Egyesület a Magyarországi hitel károsultak, és kilakoltatott családok ügyeivel foglalkozik.

 

Kéjük azoknak az embereknek a támogatását, akik céljainkkal egyet értenek. Anyagi lehetőségeink kimerültek. Az egyesület civil szervezet, ez idáig tevékenységét saját erőből állami támogatás nélkül folytatta. A továbbiakban sem kívánunk állami segítséget igénybe venni, mert akkor elveszítenénk valós civil jellegünket, és lekötelezetté válnák az épen anyagi segítséget nyújtó államnak, ez pedig teljesen hiteltelenné tenné civil mivoltunkat.
Szükségünk lenne irodai eszközökre, nyomtató patronra, irodánk műszaki fejlesztésére/ Vizes blokk Wc- mosdó kialakításra/ a Hungária TV stúdió helységének és működésének fejlesztésére, kisméretű videó kamerára, hogy mindig mindenűt rögzíteni tudjuk az éppen folyamatban lévő ügyek helyszíni történéseit.
Sajnos már ott tartunk, hogy a telefonunkat sem tudjuk fizetni, és az internetünk is hamarosan meg szűnik, ha nem kapunk segítséget.
A segíteni szándékozó civil emberek-vállalkozók úgy tudnak nekünk segíteni, ha a felsorolt dolgokból valakinek van nélkülözhető, és az irodai munkához szükséges eszköze- eljuttatja számunkra.
Készpénz adományt is elfogadunk mindenkinek a lehetőségeihez mérten, ha valaki meg tudja tenni, hogy havonta támogatja a működésünket kisebb összegekkel például: Ötszáz Ft- Egyezer.- Ftal, illetve 3-5 dollárral, vagy bármilyen más fizető eszközzel, például vásárlási utalvánnyal, amit tovább tudunk adni a velünk kapcsolatban lévő rászorultaknak, éhezőknek. Sok esetben kellene segítség az ügyvédi munkadíjak fedezetére, mert vannak olyan ügyfeleink, akik már képtelenek megfizetni a minimális ügyvédi munkadíjat is.
Működési költségeink: telefon-internet-web oldal- utazások-demonstrációk-néhány esetben hatósági büntetések-pénzbírságok-iroda bérleti díj, és energia költség.
Egyesületünket támogató tagként is lehet támogatni: Aki támogató tagként befizet az egyesületnek, tízezer forintot,az a személy vagy szervezet hivatalos támogatónkként, nyilvántartásba kerül, erről megkapja a hivatalos tagnyilvántartásról szóló íratott,és egy éven keresztül az egyesület szolgáltatásait ingyenesen veheti igénybe./Jogi tanácsadás/ 
 
                                                                                                                  Jogállamért Egyesület
 

 


 

Üzenet

lap tetejére